RODA1962

Word lid

Meer dan een club

Voor ons is Roda veel meer dan een voetbalclub. Wij koesteren onze herinneringen en leven onze dromen. Met pap aan de hand, met oma voor de tv. Met broer, vrienden of koempels naar het stadion. Met dat vaantje in de auto. Lachen, janken, sjoebe, zingen en juichen. Van Kaalhei tot in Milaan.
De wederopbouw van Roda JC is begonnen, zodat Roda JC in 2062 sterk en gezond 100 jaar oud wordt.

Daarom Roda 1962

MET ONS

Onze club leek afgelopen jaren veel op een slechte soap met wekelijkse cliffhangers. ‘Sunderland till I die’ was kinderspel in vergelijking met wat er bij Roda JC gebeurde. Over het verleden valt veel te zeggen. In het heden veel te doen. Aan de toekomst nog meer te bouwen.

De bouwstenen voor een solide fundament voor onze club zijn ondertussen gelegd. Daar zijn we dankbaar voor en trots op. Nu staan ook wij opnieuw op. Uit alle lagen van onze club, onze streek en onze gemeenschap.

Want een gezond en sterk Roda kan niet verwezenlijkt worden zonder supporters.

DOOR ONS

Iedereen met een Rodahart is nodig. Arm of rijk. Groot of klein. Roda 1962 kent een eenvoudige overtuiging: samen sterker. Alle kleine beetjes kunnen samen een hele hoop vormen. Daarom luidt het idee achter Roda 1962 als volgt:

  • Zoveel mogelijk Roda supporters verenigen zich in Roda 1962;
  • Alle contributie wordt besteed aan de wederopbouw van Roda JC;
  • De bestedingsdoelen van die gezamenlijke contributie worden door de leden vastgesteld;
  • We zijn continu in gesprek over een gezonde toekomst van Roda JC;
  • We bewaken de clubcultuur en -identiteit (naam, logo, kleuren, locatie, structuur jeugdopleiding) van Roda JC.

Wie hartstochtelijk zegt of zingt: Roda is van ons, zal nu de daad bij het woord moeten voegen. Roda 1962 kent een democratische structuur. Elk lid kan meebepalen wat de lijn en visie van onze vereniging zijn. Tijdens algemene ledenvergaderingen zullen we visie en voortgang bespreken.

VAN ONS

1.000 is het magische getal! Help Roda 1962 aan minstens 1.000 leden.

Roda 1962 heeft een plaats verworven in de nieuwe structuur van Roda JC. Dat is uniek in de geschiedenis van Roda JC.

Roda 1962 heeft de volgende zeggenschap afgedwongen:

  • ‘1962’ treedt in gesprek met de club over mogelijke bestedingsdoelen van de contributie;
  • De directie van Roda JC, de Raad van Commissarissen en de stichting Roda JC worden jaarlijks op de Ledenvergadering van Roda 1962 uitgenodigd om hun
    visie geven op een gezonde toekomst van Roda JC te geven;
  • Bij 1.000 leden verkrijgt Roda 1962 een goedkeuringsrecht op wijzigingen van:
- clubkleuren, clubnaam, speellocatie en structuur van de jeugdopleiding.

‘1962’ komt niet in de plaats van de reguliere supportersverenigingen, ‘1962’ organiseert geen busreizen, sjaalverkoop of sfeeracties. Roda 1962 heeft het vizier op de toekomst gericht en ambieert verenigd en vastberaden bij te dragen aan een gezonde toekomst van Roda JC en ziet een rol van waakhond van het erfgoed, clubcultuur en het voortbestaan van de club. Roda 1962 is een historische kans om samen te bouwen, te bepalen en te beslissen. En desnoods te blokkeren. Als Roda 1962 het doel van 1.000 leden behaalt, is ze de formele bewaker van de clubidentiteit. De zeggenschap ligt dan niet langer bij enkelen in een stichting, maar bij velen in een democratische vereniging.