Veel gestelde vragen

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt. Hier vind je een antwoord op de meest gestelde vragen. Als jouw vraag er niet tussen staat, stuur ons dan een e-mail of een bericht via onze sociale media

Waarom zou ik lid moeten worden?

“Wat kan ik doen?” Dat zal eenieder met een Roda-hart zich afgelopen jaren afgevraagd moeten hebben. Ons antwoord hierop is simpel: word lid van de ledenvereniging van Roda. Maak Roda 1962 groot en laat zien dat Roda springlevend is. Wij begrijpen ieders pijn van de afgelopen jaren, maar ons optimisme is onverslaanbaar. Verenigd zijn we sterker dan wie dan ook.

Wat is het doel van Roda 1962?

Samen bouwen! Met die twee eenvoudige woorden zijn onze doelen samen te vatten. Roda 1962 wil samen bouwen aan een gezonde en sterke toekomst van Roda JC.

Dat doen we door met zoveel mogelijk leden zoveel mogelijk contributie bij te dragen aan door de leden vastgestelde Roda-bestedingsdoelen. Daarvoor krijgen we inzicht in de (financiële) ontwikkelingen binnen de clube terug. En bij 1.000 of meer leden formele doorslaggevende zeggenschap over de clubidentiteit.

Roda 1962 heeft in dat geval een goedkeuringsrecht over:

  1. Het wijzigen van de naam of de handelsnaam van de vennootschap, alsook wijziging van de naam waaronder door de betaald voetbalorganisatie “Roda J.C.” aan de competitie wordt deelgenomen of het wijzigen van de doelomschrijving van de vennootschap;
  2. Het wijzigen van het “Roda J.C.”-logo of de “Roda J.C.”-clubkleuren;
  3. Het wijzigen van de “Roda J.C.”-voetballocatie;
  4. Het wijzigen van de locatie, de structuur of de inrichting van de jeugdopleiding van de betaald voetbalorganisatie “Roda J.C.”

Hier vind je onze statuten met onze formele doelstelling: https://www.roda1962.nl/Oprichtingsakte-Roda-1962.pdf

Wat is de formele verhouding met Roda JC?Roda 1962 is de ledenvereniging van Roda JC. Dat wil zeggen: Roda 1962 is een onafhankelijke vereniging die positie heeft vergaard in de structuur van de stichting Roda JC. In zowel de statuten van de stichting Roda JC als ook de statuten van de ledenvereniging Roda 1962 is de onderlinge verhouding vastgelegd.

Roda 1962 zal samen met Roda JC deze samenwerking verder ontwikkelen. Dat zal met veel optimisme en vastberadenheid gebeuren. Waar het snel kan, zal het snel gaan, waar het met kleine stappen moet, zal het met kleine stappen gebeuren.

Hebben we niet al genoeg bijgedragen? De hoge heren moeten nu maar lappen…


Als we willen dat Roda JC in 2062 gezond 100 jaar oud wordt, kunnen we niet naar anderen wijzen. Als we onze club niet alleen over willen laten aan de inzichten (of nukken) van miljonairs (of in het verleden: mensen die zich voordeden als miljonair) dan zullen we alle kleine beetjes tot een grote hoop moeten vormen. Dat is wat Roda 1962 beoogt.

Voor het symbolische bedrag van 19,62 euro maak jij deel uit van het collectief. Is Roda jou dat waard? Word nu lid van Roda 1962!

Ik wil meer bijdragen. Mag dat?

Absoluut. De contributie is minimaal 19,62 euro, maar je mag natuurlijk meer bijdragen. Graag zelfs! 19,62 euro is immers een (symbolisch) bedrag.

Kan ik sponsor worden van Roda 1962?

We zijn een ledenvereniging en richten ons op zoveel mogelijk leden. De leden zijn dus de baas. Mocht je (daarom) Roda 1962 op een bijzondere wijze willen sponsoren, bijvoorbeeld door bij te willen dragen aan het eindejaarspakket of een advertentie in ons magazine (d’r Koempel), dan zijn we heel blij met je. Mail met info@roda1962.nl voor meer informatie!

Kan ik behalve lid ook actief worden voor Roda 1962?


Fantastische vraag! Roda 1962 kan alleen reusachtig groot worden als zoveel mogelijk Roda-fans meedoen. Niet alleen door lid te worden, maar ook door anderen enthousiast te maken.

Als je in staat bent om 10 leden in te schrijven, kun je ambassadeur van Roda 1962 worden. Dan nodigen we je uit voor bijeenkomsten van onze actievelingen. Als je Roda 1962 op een andere wijze actief wil steunen, kan dat ook, mail dan naar info@roda1962.nl.

Kan iedereen lid worden van Roda 1962?

Elke Roda supporter die contributie betaalt, kan lid worden. Zie hier de statuten van Roda 1962.

Wat is de contributie?

De contributie bedraagt 19,62 euro per jaar. Elke euro van de contributie komt ten goede aan een sterker en gezond Roda JC én de Roda-gemeenschap. De contributie wordt ieder jaar na de Algemene Leden Vergadering afgeschreven. Wij informeren onze leden tijdig over de exacte datum.

Waarom geen gratis lidmaatschap of lagere contributie?

Het hoofddoel van Roda 1962 is bijdragen aan een gezonde toekomst van Roda JC. Dat kan alleen als veel Roda-fans meedoen en meebetalen. Geen duizenden euro’s, maar 19,62 euro per jaar. Een symbolisch bedrag, waarvan wij denken dat iedereen dit zou moeten kunnen missen.

Daarmee willen wij zeggen dat Roda 1962 niet van de initiatiefnemers of gulle partners is. Roda 1962 is van en voor iedereen die Roda JC in het hart heeft. Word lid, maak ‘1962’ groot en bouw mee aan Roda JC.

Ik woon al jaren buiten de Oostelijke Mijnstreek. Is dat een probleem?

Ach, je kunt niet alles hebben. Maar als je bedoelt of je dan toch met Roda 1962 mee kunt doen, luidt het antwoord volmondig: JA!

Er heeft zich al een hele groep enthousiastelingen gemeld die buiten Limburg woont. Voorzitter Stefan Kapell woont in Den Haag. Roda-fans zijn er over de hele wereld te vinden. We houden je op de hoogte van alles wat er in en rondom Roda 1962 gebeurt, ongeacht waar je woont.

Ik ben supporter van een club uit Maastricht of Sittard-Geleen en ik overweeg om Roda 1962 te kapen, mag dat?

Je mag alles proberen. We garanderen dat we elke euro contributie aan Roda JC en de Roda gemeenschap zullen besteden. Ongeacht waar die contributie vandaan komt. Onze statuten stellen ons echter ook in staat om mensen die Roda 1962 of Roda JC willen beschadigen de toegang tot onze vereniging te ontzeggen.

Hoe zit het met dat goedkeuringsrecht over de clubidentiteit?


Roda 1962 heeft een plek in de structuur van Roda JC verworven. We hebben afgesproken dat jaarlijks een afvaardiging van de directie, Raad van Commissarissen(RvC) en/of de stichting op de ledenvergadering van Roda 1962 inzicht geeft in de (financiële) ontwikkelingen binnen de club. Daarnaast hebben we een belangrijk ander recht afgedwongen: het goedkeuringsrecht. Dat recht kunnen we alleen toepassen als Roda 1962 1.000 leden heeft. In dat geval zal de stichting Roda JC zich tot Roda 1962 moeten wenden voor aanpassingen aan de clubidentiteit: clubnaam, clubkleuren, speellocatie en (omvang van de) jeugdopleiding.

Is het goedkeuringsrecht hetzelfde als het Gouden Aandeel?

Hoe je het ook noemt: bij 1.000 leden heeft Roda 1962 recht om bij (onverhoopte) ambities van de stichting Roda JC om de clubidentiteit aan te passen op de rem te staan. Als de stichting Roda JC zo’n ambitie kenbaar maakt, zal de ledenvergadering van Roda 1962 zich daarover uitspreken.

Het gaat dan om:

  1. Het wijzigen van de naam of de handelsnaam van de vennootschap, alsook wijziging van de naam waaronder door de betaald voetbalorganisatie “Roda J.C.” aan de competitie wordt deelgenomen of het wijzigen van de doelomschrijving van de vennootschap;
  2. Het wijzigen van het “Roda J.C.”-logo of de “Roda J.C.”-clubkleuren;
  3. Het wijzigen van de “Roda J.C.”-voetballocatie;
  4. Het wijzigen van de locatie, de structuur of de inrichting van de jeugdopleiding van de betaald voetbalorganisatie “Roda J.C.”

Een groot Roda 1962 is daarmee de formele bewaker van de clubidentiteit. De zeggenschap ligt niet langer bij enkelen in een stichting, maar bij velen in een democratische vereniging.

Wanneer vinden de Ledenvergaderingen van Roda 1962 plaats?


Minstens 1 keer per jaar. De allereerste vond plaats in 2021. De algemene ledenvergadering van 2022 heeft plaatsgevonden in mei 2022. Alle leden van Roda 1962 zijn daar welkom en worden vooraf per mail uitgenodigd.

Wie zijn de initiatiefnemers? Wat als ik één van de initiatiefnemers niet zo aardig vind?


De initiatiefnemers van Roda 1962 zijn stuk voor stuk aardige mensen. Neem gerust contact met ze op en je zult het zelf merken. Maar… of je de initiatiefnemers aardig vindt, is eigenlijk niet heel relevant. Roda 1962 is niet van de initiatiefnemers. Roda 1962 is een democratische vereniging van en voor alle Roda supporters om Roda JC gezonder en sterker te maken. Lees hier ‘Wie wij zijn

Waar vind ik de statuten van Roda 1962?


De statuten van Roda 1962 zijn hier te vinden. Behalve statuten beschikt Roda 1962 over een aanvullend reglement. Dat is op te vragen via het secretariaat van Roda 1962: info@roda1962.nl

Ik ben al lid van een andere supportersvereniging van Roda JC. Moet ik dan ook lid worden van Roda 1962?

Jazeker! De bestaande supportersverenigingen van Roda JC doen fantastisch werk. Wij zijn dan ook niet opgericht als concurrent van deze verenigingen, maar met het doel om alle supporters van Roda JC te verenigen en samen de cultuur van onze club te bewaken. Roda 1962 organiseert dan ook geen busreizen of sfeeracties.

Ik heb geen seizoenkaart, mag ik dan wel lid worden?

Dat mag zeker. Roda 1962 is een vereniging voor elke fan van Roda JC. Of jou nou elke thuis- en uitwedstrijd bezoekt of af en toe een los kaartje koopt. Van belang is dat je Roda JC een warm hart toedraagt en samen met andere fans de cultuur van onze club wil bewaken.