Welkom bij Roda 1962!

Welkom bij Roda 1962! Geweldig dat je je aangesloten hebt bij Roda 1962 voor een sterker Roda JC.

Samen maken we Roda 1962 zo groot mogelijk en bepalen we aan welke bestedingsdoelen van Roda JC onze contributie besteed wordt. Over de inning van de contributie word je in een later stadium nog geïnformeerd. Daarnaast komt er jaarlijks een afvaardiging van directie en Raad van Commissarissen van Roda JC op onze ledenvereniging om inzage te bieden in de ontwikkeling van de club.

HELP ONS AAN MEER LEDEN

We vragen je om je familie, vrienden, kennissen of collega’s te vertellen over Roda 1962. Deel de aanmeldpagina met onderstaande knoppen met je contacten.

Geel-Zwarte groet,

Stefan Kapell
Voorzitter Roda 1962

Meld nog een lid aan!

of deel de aanmeldpagina: